Competències bàsiques de l'àmbit digital. Educació secundària obligatòria

el . Publicado en Docs Generalitat - Secundària

La publicació Competències bàsiques de l'àmbit digital. Educació secundària completa el currículum vigent en l'àmbit dels aprenentatges vinculats a les tecnologies digitals. Les competències digitals són d'àmbit transversal i estan vinculades a totes les matèries del currículum.

Conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen a desenvolupar cada competència, les orientacions metodològiques i d'avaluació, i un glossari.

¿Quiénes somos?

Somos un grupo de docentes de Teresianas Ganduxer, en Barcelona, centro concertado que pertenece a la FET (Fundación Escuela Teresiana)

¿Qué queremos?

Nuestro objetivo es ofrecer recursos, ideas, documentos, contactos que permitan avanzar en el sinuoso pero ilusionante camino de la innovación en el aula.

Escríbenos!

Agradecemos cualquier sugerencia, crítica, idea, aportación, receta, invitación, ...