Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic. Educació secundària obligatòria

el . Publicado en Docs Generalitat - Secundària

Aquesta publicació pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de les matèries de l'àmbit cientificotecnològic.

Les competències bàsiques d'aquest àmbit es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com del domini dels processos de l'activitat científica i tecnològica.

El document conté les dimensions, les competències amb les seves gradacions respectives, els continguts clau relacionats amb cada competència, les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Descargar el pdf

¿Quiénes somos?

Somos un grupo de docentes de Teresianas Ganduxer, en Barcelona, centro concertado que pertenece a la FET (Fundación Escuela Teresiana)

¿Qué queremos?

Nuestro objetivo es ofrecer recursos, ideas, documentos, contactos que permitan avanzar en el sinuoso pero ilusionante camino de la innovación en el aula.

Escríbenos!

Agradecemos cualquier sugerencia, crítica, idea, aportación, receta, invitación, ...