Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia

el . Publicado en Docs Generalitat - Secundària

Aquesta publicació s'emmarca en les dimensions comunicativa i literària de les competències pròpies de la matèria de llengua i literatura (catalana i castellana) per a l'educació secundària obligatòria.

Les Orientacions fomenten una metodologia didàctica activa, diversa i amena, que inclou processos, estratègies i recursos fonamentals com la pràctica visual i l'auditiva, la pràctica de lectura i d'escriptura, la conversa metagràfica, les traduccions per a l'aprenentatge, l'ús del diccionari, la presa d'apunts o la bitàcola ortogràfica, entre d'altres.

El document vol contribuir a facilitar l'aprenentatge de l'ortografia dels alumnes de l'educació secundària obligatòria, amb vista al perfeccionament de la seva competència escrita.

Descargar el pdf

¿Quiénes somos?

Somos un grupo de docentes de Teresianas Ganduxer, en Barcelona, centro concertado que pertenece a la FET (Fundación Escuela Teresiana)

¿Qué queremos?

Nuestro objetivo es ofrecer recursos, ideas, documentos, contactos que permitan avanzar en el sinuoso pero ilusionante camino de la innovación en el aula.

Escríbenos!

Agradecemos cualquier sugerencia, crítica, idea, aportación, receta, invitación, ...