Competències bàsiques de l'àmbit d'educació en valors. Educació primària

el . Publicado en Docs Generalitat - Primària

La finalitat de la publicació és ajudar els centres a desenvolupar el currículum de l'àrea d’educació en valors socials i cívics. La publicació conté les dimensions, les competències i els continguts clau que contribueixen a desenvolupar cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Els continguts i competències que es presenten no només són responsabilitat d'aquesta àrea sinó que també són una finalitat transversal de tota l'escola.

Descargar el pdf

¿Quiénes somos?

Somos un grupo de docentes de Teresianas Ganduxer, en Barcelona, centro concertado que pertenece a la FET (Fundación Escuela Teresiana)

¿Qué queremos?

Nuestro objetivo es ofrecer recursos, ideas, documentos, contactos que permitan avanzar en el sinuoso pero ilusionante camino de la innovación en el aula.

Escríbenos!

Agradecemos cualquier sugerencia, crítica, idea, aportación, receta, invitación, ...