Competències bàsiques de l'àmbit de coneixement del medi. Educació primària

el . Publicado en Docs Generalitat - Primària

La finalitat d'aquesta publicació és identificar i desplegar les competències bàsiques pròpies de l'àmbit de coneixement del medi de l'educació primària, amb la qual es pretén ajudar els centres a desenvolupar el currículum d’aquest àmbit, que inclou les àrees del medi natural, i medi social i cultural.

El text conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen a desenvolupar cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Descargar el pdf

¿Quiénes somos?

Somos un grupo de docentes de Teresianas Ganduxer, en Barcelona, centro concertado que pertenece a la FET (Fundación Escuela Teresiana)

¿Qué queremos?

Nuestro objetivo es ofrecer recursos, ideas, documentos, contactos que permitan avanzar en el sinuoso pero ilusionante camino de la innovación en el aula.

Escríbenos!

Agradecemos cualquier sugerencia, crítica, idea, aportación, receta, invitación, ...